Uppdrag för Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen renoverar sjöbodar i Finnhamn och ger M. Sjöbergs EL AB uppdraget.

När Skärgårdsstiftelsen renoverar fastigheter i Finnhamn behöver elinstallationerna bytas ut och renoveras och M. Sjöbergs EL AB fick uppdraget att utföra detta arbete under gällande ramavtal.

-Vi är tacksamma för att vi får möjlighet att utföra detta uppdrag i den fina skärgårdsmiljön säger Morgan Lundin, VD på M. Sjöbergs El AB.