Code of conduct

M. Sjöbergs El AB skall utföra och marknadsföra sina tjänster på ett sätt som skapar mervärde för såväl kunder, anställda som ägare. M. Sjöbergs El AB:s kärnvärden och värderingar ligger till grund för vår Code of Conduct som beskriver de uppföranderegler som ska vara vägledande för hur vi bedriver vår verksamhet.

Allmänna principer M. Sjöbergs El AB

- Följer de lagar, förordningar och normer som gäller
- Bedriver verksamheten med hög integritet och moral, samt tar ansvar för bolagets handlingar;
  respekterar FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och accepterar ett ansvar att upprätthålla de anställdas och samhällets rättigheter i bolagets verksamhet

Relationer till kunder

- Förtroendet för M. Sjöbergs El AB vårdas och respekteras genom att man erkänner kundernas legitima rätt till information om bolagets värderingar och handlingar.

Relationer till anställda

- Relationen till M. Sjöbergs El AB:s anställda skall bygga på ömsesidig respekt och förtroende. Anställningsvillkor följer kollektivavtal samt nationell lagstiftning.

Affärsetik

- Korruption, mutor och andra illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknader och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. M. Sjöbergs El AB skall aldrig använda eller på annat sätt förknippas med sådana metoder.

Miljö

- Hänsyn till miljön präglar allt vårt arbete. Vår ambition är att ständigt överträffa de krav som kunder och andra intressenter ställer på produktsäkerhet.

Elteknik

Våra kompetenta serviceelektriker felsöker och åtgärdar små och stora fel i fastigheter i Södra Storstockholm, på Gotland och i Stockholms Skärgård.

Läs mer

El i Skärgården

Med arbetsbåt åtar vi oss uppdrag på öar och fastland i Stockholms Skärgård.

Läs mer

Laddning och solceller

Vi projekterar, installerar, tar i drift och sköter om anläggningar för laddning av fordon och elproduktion med solceller.

Läs mer