Auktorisation

Enligt den nya Elsäkerhetslagen som trädde i kraft per 1 juli 2017 krävs att ett Elteknikbolag är auktoriserat för att få utföra elinstallationsarbeten.

M. Sjöbergs El AB är auktoriserat att utföra elinstallationsarbete inom lågspänning i bostäder, allmänna och offentliga utrymmen samt övriga anläggningar för användning av el.

Inom ramen för vårt arbete enligt EIO-Q:s ledningssystem uppfyller vi kraven för egenkontrollprogram och företagaransvar.

Kolla oss hos Elsäkerhetsverket på länken: Kolla elföretaget

 

Elteknik

Våra kompetenta serviceelektriker felsöker och åtgärdar små och stora fel i fastigheter i Södra Storstockholm, på Gotland och i Stockholms Skärgård.

Läs mer

El i Skärgården

Med arbetsbåt åtar vi oss uppdrag på öar och fastland i Stockholms Skärgård.

Läs mer

Laddning och solceller

Vi projekterar, installerar, tar i drift och sköter om anläggningar för laddning av fordon och elproduktion med solceller.

Läs mer