Elteknik

Vi arbetar med omfattande och flexibla servicetjänster inom fastighetstekniska installationer och vi tecknar serviceavtal beroende på kundernas behov. Vi erbjuder ett flertal olika serviceavtal exempelvis för tillgänglighet, drift samt avtal som garanterar funktion. Våra specialistområden är energibesparing, belysning och takvärme.

I många av de uppdrag vi arbetar med stöttar vi våra kunders arbete med att energieffektivisera sina fastigheter. Ofta startar ett uppdrag för oss med att vi utför en energianalys och mätning av faktiskt energiuttag. Utifrån dessa mätningar tar vi fram nya förslag till lösningar och till detta presenterar vi också vid önskemål, en energibesparingspotential och en paybackberäkning baserad på den faktiska energibesparing som uppnås

Våra servicetekniker är vår viktigaste tillgång. De ser till att vi håller det vi lovat och att ni blir nöjda med vår leverans, och en viktig del av våra serviceteknikers dagliga arbete är att vara lyhörda gentemot våra kunders önskemål och att föreslå olika typer av förbättrande åtgärder vid behov.

Elteknik

Våra kompetenta serviceelektriker felsöker och åtgärdar små och stora fel i fastigheter i Södra Storstockholm, på Gotland och i Stockholms Skärgård.

Läs mer

El i Skärgården

Med arbetsbåt åtar vi oss uppdrag på öar och fastland i Stockholms Skärgård.

Läs mer

Laddning och solceller

Vi projekterar, installerar, tar i drift och sköter om anläggningar för laddning av fordon och elproduktion med solceller.

Läs mer