Affärsidé

Genom kunskap, erfarenhet, kvalitet samt ett positivt bemötande etablerar vi stabila och långsiktiga samarbeten/relationer med våra uppdragsgivare.

Elteknik

Våra kompetenta serviceelektriker felsöker och åtgärdar små och stora fel i fastigheter i Södra Storstockholm och i Stockholms Skärgård.

Läs mer

El i Skärgården

Med vår 27 fots arbetsbåt Arronet åtar vi oss uppdrag på öar och fastland i Stockholms Skärgård.

Läs mer

Fibersvetsning

Vår personal är utbilade och certifierade för att utföra fibersvetsning i fastigheter och anläggningar.

Läs mer