Miljö enligt EIO-Q (ISO 14001)

Att respektera naturen, kulturer och livsmiljöer är en integrerad del av M. Sjöbergs El AB:s grundläggande uppgift - ett företag som skapar, utvecklar och bibehåller en bra livsmiljö. Vi utvecklar energieffektivitet och beaktar livscykelperspektivet i våra lösningar och tjänster samt i våra kunders processer.

  • Vi jobbar ständigt med att minimera vår miljöpåverkan
  • Vi utvecklar teknik där vi minskar energiförbrukningen i byggnader
  • Vi samarbetar med utvalda leverantörer i flertalet nya energibesparande projekt
  • Vi har uppsatta mål för att minimera miljöpåverkan från våra fordon
  • Våra väl utvecklade processer bidrar till att uppnå rätt kvalitet i vårt arbete för att få nöjda kunder

BranSchorganisation

M. Sjöbergs El AB är medlem i Installatörsföretagen, fd EIO, som träffar kollektivavtal med Elektrikerna, SEKO, Handelsanställdas förbund, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avtalen gäller allmänna anställningsvillkor och löner för 2.600 medlemsföretag med 25.000 anställda medarbetare.

Genom medlemskapet omfattas M. Sjöbergs El AB av de kollektivavtal som gäller för verksamheten. Som exempel kan nämnas Installationsavtalet som Installatörsföretagen träffar med Elektrikerna (SEF) och som reglerar anställningsvillkoren för många av branschens montörer.

Installatörsföretagen ingår i Svenskt Näringsliv (SN) vilket därmed innebär att M. Sjöbergs El AB omfattas av de överenskommelser om avtalspensioner och försäkringar som SN bland annat träffat med LO respektive PTK.

Kvalitet enligt EIO-Q (ISO 9001)

M. Sjöbergs El AB säkerställer att arbetsmetoder, utförande och egenkontroller av utfört arbete sker enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter genom att arbeta enligt EIO-Q:s ledningssystem som bygger på ISO 9001.

Elteknik

Våra kompetenta serviceelektriker felsöker och åtgärdar små och stora fel i fastigheter i Södra Storstockholm, på Gotland och i Stockholms Skärgård.

Läs mer

El i Skärgården

Med arbetsbåt åtar vi oss uppdrag på öar och fastland i Stockholms Skärgård.

Läs mer

Laddning och solceller

Vi projekterar, installerar, tar i drift och sköter om anläggningar för laddning av fordon och elproduktion med solceller.

Läs mer