Huge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter

Förlänger ramavtal med M. Sjöbergs El under ramavtal upphandlat av Huge innan uppdelningen i ett bostadsbolag och ett fastighetsbolag.