Arbeten på Utö

Skärgårdsstiftelsen renoverar fastigheter på Utö

Skärgårdsstiftelsen har gett M. Sjöbergs El AB i uppdrag att renovera elen i ett flertal fastigheter på Utö. Arbetena kommer att färdigställas innan sommarsäsongen.